Каква е причината за отрицателното въздействие на радиацията върху живите същества?

радиация и ее влияние на человека фото Образът на черен фен на отровния жълт фон е международен знак за радиационна опасност. Този знак указва обекти и устройства, които носят заплаха от радиационна експозиция: атомни електроцентрали, физически лаборатории, площадки за изхвърляне на радиационни отпадъци, специализирано медицинско оборудване и др.

Нейни автори са американските ядрени физици, които са работили за създаването на атомни и водородни бомби. Защо създателите му избират такъв образ? Най-приемливата версия - обърнат трилистник - символ на смъртта на природата. Ние, хората, сме част от това естество, какъв е ефектът на радиоактивното лъчение върху живите организми?

Начини на проникване на радиация в човешкото тяло

Когато е изложен на радиация на човек, той получава радиация. Какви са начините за проникване на радиация в човешкото тяло? Има два канала за проникване на радиация в телесните тъкани.

 1. Външна радиация, излъчвана от космически лъчи, атоми на естествени радиоактивни елементи и техните продукти на делене. Тази опасност възниква при тестване на ядрени оръжия и аварийни ситуации на атомни електроцентрали и други съоръжения. В този случай, радиационната доза се формира от рентгенови лъчи и гама лъчи, както и от високоенергийни бета частици.
 2. Вътрешна радиация, причинена от проникване в организма на радиоактивни вещества с храна и вода, чрез порязвания и други увреждания на кожата, както и с вдишван въздух.

виды радиации фото

Какъв вид радиоактивно излъчване е най-опасно за хората? Вътрешното облъчване представлява най-голямата опасност и по-тежки последствия за човешкото тяло.

Това може да се обясни по следния начин: радиоактивен атом, който е влязъл в тялото, е в контакт с облъчената тъкан и продължителността на действието е ограничена само от периода на престоя му в човешкото тяло. Освен това се засилва локалното въздействие на радиацията, тъй като радиоактивните вещества се концентрират в органите избирателно.

За съжаление, методи за обеззаразяване, използвани за външно облъчване, тук са безсилни.

Външна и вътрешна експозиция

влияние радиации на организм человека Какъв тип радиоактивно излъчване е най-опасно при външна експозиция на хора? Външното облъчване засяга човек само докато е в радиоактивна зона. Опасността се влошава от наличието на външна неутронна радиация в спектъра. Тези малки частици, които нямат електрически заряд, лесно проникват в ядрата на атомите. В резултат се образуват атоми на нови радиоактивни елементи. Така се появява източник на вторична, вече вътрешна радиация.

Как радиацията влияе на човешкото тяло? Нека разгледаме по-подробно процесите, протичащи по време на външно облъчване.

Някои радиоактивни вещества, които влизат в тялото през кожата, влизат в кръвоносната система и заедно с притока на кръв се пренасят в отделни органи, създавайки силни местни източници на радиация.

Резултатът от проникването на радиоактивни вещества с дишане зависи от размера на частиците. внешнее воздействие радиации на человека фото Повечето от тях в крайна сметка се отстраняват заедно с издишания въздух. Единствените изключения са атомите, които влизат в химични връзки с костната тъкан (уран, цирконий и др.).

В резултат на радиационно облъчване най-често се наблюдават следните заболявания:

 • външното облъчване причинява изгаряния на кожата и лигавиците с различна тежест;
 • Облъчването на вътрешните органи причинява левкемия и туморни процеси.

Каква е причината за отрицателното въздействие на радиацията

Отрицателното въздействие на радиацията върху живите същества се обяснява със следната причина - в резултат на силното йонизиращо действие на радиоактивното излъчване в живите клетки се образуват много активни молекули, наречени свободни радикали. Те са истинските агресори за всички системи на тялото, увреждат и убиват живи клетки.

Как действат свободните радикали върху човешкото тяло?

 1. Първите им "жертви" са бързо разделящи се клетки на стомашно-чревния тракт, кръвотворните органи, както и зародишните клетки. Следователно проникващата радиация може да накара хората да имат повишена температура, гадене, повръщане, намалени кръвни клетки и хлабави изпражнения.
 2. Органите и системите с по-ниска интензивност на клетъчното делене претърпяват предимно дистрофични (качествени) промени при облъчване.
 3. За деликатните тъкани на нашите зрителни органи, експозицията е изключително опасна - тя може да предизвика радиационна катаракта.
 4. Друга сериозна последица от облъчването е намаляването на имунитета, съдовата склероза и генетичните промени.

Генетични ефекти на радиацията

влияние радиации на организм человека
мутация в гени

Какви са генетичните ефекти на радиацията? Механизмът на предаване на наследствени черти е много тънка и чувствителна структура. Грешки и откази в тази система могат да бъдат причинени от редица причини, включително радиоактивно излъчване.

Трансформациите в гените (носители на наследствена информация), които възникват по време на облъчване на зародишни клетки, могат да предизвикат промени (мутации) в клетките на новия организъм. Този негативен ефект може да се разпространи и в следващите поколения. Потомците могат да образуват физически и психически разстройства. Но тези отклонения могат да съществуват само при условие, че дефектният ген ще се свърже с друг ген, който има същото увреждане. Колкото по-малък е броят на хората, изложени на радиация, толкова по-малка е вероятността от такива вродени дефекти в потомството.

Какви са последиците от експозицията

Ефектът от радиацията върху живите организми зависи от няколко фактора:

 • вид радиация;
 • неговата интензивност;
 • от индивидуалната чувствителност.

влияние радиации на человека фото Човешкото тяло е способно да регенерира увредените клетки, докато техният брой надвиши определено критично ниво. При превишаване на тази граница се задействат необратими процеси, водещи до сериозни последствия или дори смърт.

Въздействието на радиацията може да не се появи веднага, но след много години. Освен това, краткосрочната, но интензивна експозиция е по-опасна от многократните, малки дози.

Има няколко параметъра за оценка на радиационното състояние. Степента на абсорбираната доза характеризира способността на радиацията да увреди тъканните клетки. Този параметър определя степента на облъчване. Измерва се в Зиверт (Св).

Радиацията на естествения фон винаги присъства в природата. Нивото на външна експозиция, което не надвишава 0,2 µZ / h (микро-сиверт на час), се счита за норма на радиация за хората. Това е ситуацията, когато казват, че "радиационният фон е нормален". Въпреки че съществува “концепция без праг”, според която няма безопасна доза радиация. Горното ниво на радиация до 0,5 μZ / h се счита за безопасно за организма, наречено допустима доза радиация за хората. Тази стойност е еквивалентна на 50 микроенген на час.

радиация в жизни человека Смята се, че чрез намаляване на времето, прекарано в опасната зона, човешкото тяло пренася радиация с капацитет от 10 µZ / h без да уврежда здравето. Това се отнася до флуорография, рентгенови лъчи. Рентгенография на болен зъб добавя още 0,2 mSv към тази коварна банка. Тези цифри отразяват само потенциалната опасност. Всъщност, нито един вид медицински преглед не може да причини радиационна болест.

Общата абсорбирана доза не трябва да надвишава прага от 100-700 mSv. Единична доза от 6–7 Sv се счита за абсолютно фатална.

Не изкушавайте съдбата - естественият инстинкт за самосъхранение трябва да работи веднага, когато се появи знак за радиационна опасност във вашето зрително поле. Най-разумното е незабавно да напуснете тази зона. Не забравяйте, че радиоактивността има способността да се акумулира и дозата на радиация да се събере.

зареждане ...