Всички статии са написани от Светлана Семеновна Драчева - преподавател по физика от най-високата квалификационна категория. "/>

радиация

В съвременния свят всички сме изложени на един или друг вид радиация, било то естествени или изкуствени източници, но те постоянно оказват влияние върху целия живот. Тази рубрика е посветена на описанието на въздействието върху хората на различни видове радиация, каква вреда или полза те носят на организма, как да се предпазват от тях.

Всички статии са написани от Светлана Семеновна Драчева - преподавател по физика от най-високата квалификационна категория.

Ефектът на микровълновите печки върху продуктите и човешкото здраве, проверка за изтичане на радиация.

Има ли някаква вреда от радиацията на wifi на рутера, начини за нейното намаляване и защита?

Какво е вредното излъчване на мобилни телефони и кули за мобилни телефони, как да се предпази.

Микровълнова радиация - нейната вреда и полза за хората, средства за защита от нея.

Как да се предпази кожата и очите от ултравиолетова радиация.

Щети и ползи от рентгенови лъчи, какво да правят след рентгенови лъчи.

Какво е инфрачервена радиация, нейните ползи и вреди, помагат при топлинен удар.